U bent hier: Home / Nieuws / SCVK 2015 – een acceptabel seizoen - samenwerking steeds noodzakelijker

SCVK 2015 – een acceptabel seizoen - samenwerking steeds noodzakelijker

   

 

Nu de laatste SCVK-taptoe in 2015 is geweest is het goed om terug te blikken op het optredenseizoen 2015, de balans op te maken en vooruit te blikken naar het seizoen 2016.

 

Na een aantal mindere jaren, waarbij de SCVK bij niet meer dan 40 evenementen betrokken was, is er vanaf 2014 (50 evenementen) een stijging merkbaar.

 

 

Een paar cijfers:

  • De Stichting Combinatie Van Korpsen is in 2015 bij 59 evenementen betrokken geweest.
  • In totaal zijn tijdens deze evenementen 168 optredens door de met ons samenwerkende showbands verzorgd, waarvan 156 shows. De overige optredens werden tijdens streetparades uitgevoerd.
  • 68 verenigingen (48 seniorenkorpsen, 15 jeugdkorpsen en 5 pipebands) hebben invulling gegeven aan deze optredens.

Hiermee is en blijft de Stichting Combinatie Van Korpsen  hèt samenwerkingsverband voor showkorpsen in Nederland en zorgt de SCVK voor het actief in stand houden van een mooi stuk jeugdwerk in Nederland.

Is het dan allemaal zo rooskleurig?

Nee, helaas niet…..

De cijfers hierboven lijken positief en het aantal evenementen is voor de SCVK in 2015 met 9 gestegen , maar in vergelijking met het jaar 2014 is het aantal optreden plekken per evenement gemiddeld toch weer iets terug gelopen.

Daarnaast zijn er de laatste vijf jaar:

  • 16 showbands opgeheven (door een kleiner wordend ledenaantal, geldtekort of mismanagement)
  • Steeds meer verenigingen die geen show meer kunnen brengen (dit jaar 3)
  • Ruim 10 evenementen verdwenen (met als laatste dieptepunt het verdwijnen van de Oranjetaptoe Ede)
  • Minder taptoeplekken per evenement beschikbaar. Van ruim 5 naar 4 optredenplekken per taptoe.
  • Steeds meer verenigingen met een ledenaantal onder de 30 leden. Het gemiddelde ledenaantal daalt bij de meeste verenigingen nog steeds.
     

Zorgwekkende getallen die een ieder binnen de showbandsector aan het denken zou moeten zetten. En eens temeer geven dit soort feiten een overduidelijk signaal weer:

Samenwerking binnen de showbandsector is niet langer vrijblijvend, maar noodzakelijk om deze sector in stand te houden!

De SCVK heeft het afgelopen jaar geprobeerd zoveel mogelijk show-gerelateerde organisaties binnen de wereld van muziek en show te benaderen om samenwerking aan te gaan. Grotendeels is dit gelukt en konden we de samenwerking verder aanhalen (zoals bij Stichting Korpsmuziek en taptoes.nl), een enkele keer niet en botsten we tegen onwil of onkunde aan. Ondanks deze tegenslagen blijft het bestuur van de SCVK zich actief inzetten voor samenwerking binnen de showsector. Ook blijven wij ons inzetten voor de showbands in Nederland, door bestaande taptoe organisaties te begeleiden in het organiseren van hun evenement (continuïteit borgen) en waar mogelijk nieuwe evenementen aan te boren (aantal optreden plekken uitbreiden).

Vol goede moed is ons secretariaat afgelopen september gestart met de voorbereidingen voor het seizoen 2016. Inmiddels hebben we alweer 15 evenementen voor 2016 en 2 voor 2017 kunnen vastleggen.

Gaan we in 2016  weer samenwerken met 59 organisaties?
Kunnen we het aantal betrokken showbands en optreden plekken bij deze evenementen in stand houden of uitbreiden?                                                                                                                                        We kunnen niets beloven maar gaan dit zeker proberen!

Hierbij hebben we echter de hulp van ALLE met ons samenwerkende verenigingen nodig!

In ons artikel “Samenwerkend Vermogen 2015” werd afgelopen winter duidelijk door ons aangegeven wat samenwerking inhoudt. Nu de showsector verder onder druk staat is het van het grootste belang dat besturen van showkorpsen samenwerking nog hoger in het vaandel plaatsen!

Samen kunnen we een verschil maken

Samen kunnen we onze sector een nieuwe impuls geven

Samen kunnen we ons publiek tot in lengte van jaren van onze hobby laten genieten

Samen..…niet alleen…...maar met elkaar!

Wordt u als vereniging rechtstreeks door een taptoe organisatie benaderd……denk dan altijd aan het samenwerkingsverband waar u deel van uit maak, neem contact met ons op en laat uw contract via de SCVK lopen. Op deze wijze stelt u ons in de gelegenheid het aantal te onderhouden contacten met organisaties uit te breiden hetgeen voor collega-korpsen uit onze sector weer een optreden kan opleveren.

S(amenwerkend vermogen)    
C(ontinuïteit)
V(erbinden)
K(waliteit)

Vier letters die al sinds 1968 binnen de showsector staan voor samen verbinden, zorgen voor continuïteit en kwaliteit.

De SCVK wenst alle showkorpsen binnen haar samenwerkingsverband een goed winterseizoen en succes met het instuderen van hun (nieuwe of bestaande) show.

Stichting Combinatie Van Korpsen 

 

 

Volg ons
 

 

 

 

 


Partners