U bent hier: Home / Nieuws / Samenwerkend vermogen 2015

Samenwerkend vermogen 2015

Samenwerking binnen de showsector is anno 2015 belangrijker dan ooit. Subsidies worden verder teruggeschroefd of geheel stop gezet, sponsoren investeren minder of geheel niet meer in de showsector en gemeenten staan niet te springen om een showevenement te bekostigen.

Organisaties van taptoes, middagshows en corso’s zijn daardoor terughoudender geworden in het organiseren en korpsen zijn steeds vaker op zoek naar optredens om de agenda te vullen en het hoofd boven water te houden.

 

Een paar harde feiten:

2006-2007 waren topjaren voor showsector. Ruim 110 showevenementen werden in Nederland georganiseerd, met of zonder de Stichting Combinatie Van Korpsen.

2013 was, met name vanwege de crisis, een dieptepunt. Het aantal evenementen was vorig jaar ten opzichte van 2006-2007 ruim gehalveerd! 2015 lijkt al een stuk positiever, maar we zijn er nog lang niet!

Samenwerkend vermogen
Door de inzet van de SCVK is het aantal evenementen waarbij de SCVK betrokken is in 2014 ten opzichte van 2013 met bijna 20 procent gestegen. Dit betekent concreet dat de SCVK

in 2014 samenwerkte met ruim 50 organisaties, en er dus ruim 50 evenementen werden georganiseerd waarbij de SCVK betrokken is.
ruim 80 showkorpsen gecontracteerd heeft.
samen met organisaties meer dan 200 optreden plekken invulling geeft.

Continuïteit
Het is belangrijk, dat er ieder jaar weer voldoende optreden plekken zijn voor de showkorpsen in Nederland. De SCVK speelt een zeer belangrijke rol bij continuïteit hiervan binnen de showsector.

Sinds 1968 is de SCVK actief bezig met het aanboren van nieuwe evenementen.

Eind 2013 heeft de SCVK alle VVV’s in Nederland aangeschreven om zo actief organisaties te zoeken die een showevenement zouden kunnen organiseren.

De SCVK

 • heeft in 2014 alle jubilerende harmonieën en fanfares aangeschreven.
 • heeft in november 2014 alle Oranjeverenigingen aangeschreven om hen erop te wijzen dat zij voor 5 mei 2015 in hun woonplaats een taptoe of middagshow kunnen organiseren.
 • houdt contact met organisaties die niet meer actief zijn om te bekijken of een evenement weer kan worden opgestart.
 • brengt actief de sector bij elkaar. (zoals Showkorpsendag 2008, Netwerkdag Nijkerk 2010, Bandshow Barneveld 2012 en de Meet&Greet 2014).
 • is altijd aan het zoeken waar mogelijkheden liggen om korpsen te plaatsen.
 • is de organisatie voor contractuele zekerheid!
 • is altijd bezig om korpsen en organisaties via een uitgebreide PR op de kaart te zetten. (website, Social Media, via Taptoes.nl en Stichting Korpsmuziek).
 • is betrokken bij taptoes en middagshows, waarbij zij taken kunnen overnemen, zoals bijvoorbeeld draaiboek, regie, speaker e.d.


De SCVK controleert voortdurend de samenstelling van een evenement (goede mix) en bewaakt de kwaliteit van de met haar samenwerkende korpsen altijd actief.


Verbinden
Het verbinden van korpsen en organisaties is belangrijk en valt onder de morele verplichting van de SCVK. De SCVK is namelijk statutair verplicht om zoveel mogelijk de met haar samenwerkende korpsen aan organisaties te verbinden om op deze wijze inkomsten voor deze korpsen te genereren. Op deze wijze wordt een stuk verenigingsleven / jeugdwerk in stand gehouden.

Hoe verbindt de SCVK korpsen en organisaties?

 1. Een showkorps wordt rechtstreeks benaderd door een organisatie.
 2. Het korps geeft aan dat cont(r)acten via SCVK lopen. (korpsen moeten dit, net als de SCVK, als een morele verplichting voelen!)
 3. De SCVK plaatst het korps bij het evenement. (en daarnaast zeer waarschijnlijk ook andere korpsen)
 4. De SCVK houdt contact met de organisatie en evalueert achteraf het evenement.
 5. Het jaar erop wordt door de SCVK actief contact gezocht met de organisatie voor het organiseren van een nieuw evenement.
 6. De SCVK verbindt in dit nieuwe jaar (en de jaren erna) wederom showkorpsen aan dit evenement.


Of anders gezegd: Samenwerken = verbinden = continuïteit!

Van groot belang voor de showkorpsen is dat:

   1. de SCVK altijd let op de op prijs-kwaliteitverhouding van een showkorps.
   2. de SCVK altijd let op de kwaliteit van het geleverde product van een  showkorps.

 

De SCVK promoot alle showkorpsen die aan deze twee punten voldoen en adviseert organisaties in de keuze van een showkorps, waarbij uiteindelijk alle verenigingen binnen ons samenwerkingsverband actief worden aangeboden.

Echter: De organisatie beslist uiteindelijk altijd!

Daarom is het cruciaal dat punt 1 en 2 bij de showkorpsen op orde zijn.

Kwaliteit
De SCVK ziet altijd scherp toe op kwaliteit van evenementen en de shows van de met haar samenwerkende showkorpsen. Organisaties en showkorpsen kunnen deze kwaliteit dan ook terug verwachten.

Er zijn situaties bekend waarbij Nederlandse impresariaten showkorpsen benaderen voor een optreden terwijl er door deze instanties geen contact met de organisatie is geweest. Ook in 2014 is dit weer meerdere malen gebeurd. Showkorpsen worden dan in feite blij gemaakt met een dode mus.
De SCVK distantieert zich van deze werkwijze en zal enkel showkorpsen voor een offerte benaderen in opdracht van organisaties zodat optredens plekken, en daarmee de inkomsten voor de vereniging, na het tekenen van een contract altijd gegarandeerd is.

Daarnaast zal bij calamiteiten, conform de algemene voorwaarden, altijd in overleg met de organisatie en de showkorpsen naar een passende oplossing worden gezocht, zodat geen van de betrokken partijen wordt benadeeld.

Samenvattend kunnen we het volgende concluderen:

S(amenwerkend vermogen)
C(ontinuïteit)
V(erbinden)
K(waliteit)

Vier letters die al sinds 1968 binnen de showsector staan voor samen verbinden, zorgen voor continuïteit en kwaliteit. Deze vier letters staan voor

Stichting Combinatie Van Korpsen

 

 

Volg ons
 

 

 

 

 


Partners