U bent hier: Home / Informatie / Informatie voor showkorpsen

Samenwerkend vermogen

 

De Stichting Combinatie Van Korpsen heeft met betrekking tot samenwerking met de Nederlandse showkorpsen als belangrijkste doel:

Belangenbehartiging van de met haar samenwerkende showkorpsen en orkesten.

Dit betekent concreet:

 1. De SCVK gaat de morele verplichting aan zich voor 100%  in te zetten voor de met haar samenwerkende showkorpsen en zal, daar waar mogelijk, deze showkorpsen contracteren en laten optreden. 
 2. De SCVK kan aan voorgaande regel enkel invulling geven als die morele verplichting van twee kanten komt en de met haar samenwerkende showkorpsen bereid zijn daadwerkelijk invulling te willen geven aan het woord “samenwerken”.


De Stichting Combinatie Van Korpsen heeft zich de komende jaren met betrekking tot samenwerking met showkorpsen de volgende doelen gesteld:

 • Alle met de SCVK samenwerkende showkorpsen actief promoten bij organisaties
 • Organisaties bijstaan in alle facetten van de organisatie van hun evenement (samenstelling, originaliteit, extra items toevoegen, gezamenlijke items, enz.)
 • Organisaties actief benaderen om hun evenement te blijven organiseren of opnieuw leven in te blazen indien een organisatie in de problemen komt.
 • Actief zoeken naar nieuwe organisaties/evenementen, door actief promotiemateriaal naar verschillende doelgroepen die voor de showsector interessant zijn te sturen. Te denken valt hierbij aan gemeentelijke toeristenbureaus (VVV) in Nederland en België, napluizen van de digitale evenementenoverzichten, maar ook HafaBra-verenigingen die een jubileum vieren. Zij ontvangen allen persoonlijk getinte informatie waarin de mogelijkheden en werkwijze van de SCVK en de met haar samenwerkende showkorpsen wordt uitgelegd.


  

Wat kunnen de showkorpsen voor de Stichting Combinatie Van Korpsen betekenen:

 • Willen we de showsector in stand houden, dan is het van belang dat de Stichting Combinatie Van Korpsen gevoed wordt met informatie vanuit de showkorpsen die met ons samenwerken.
 • Bij de showkorpsen moet de wil aanwezig zijn om de Stichting Combinatie Van Korpsen als samenwerkingsverband van showkorpsen de mogelijkheid te bieden vanuit deze samenwerking haar werk optimaal te kunnen doen. Een hecht samenwerkingsverband wil zeggen: Zoveel mogelijk gebruik maken van elkaars mogelijkheden
 • Als een showkorps door een organisatie rechtstreeks wordt benaderd voor een optreden, dan is het van het grootste belang dat zij zo’n organisatie er op wijst dat zij deel uitmaakt van de Stichting Combinatie Van Korpsen en dat het showkorps zich moreel verplicht voelt zich te laten contracteren via de SCVK.
 • Het in het foldermateriaal van het showkorps melden dat de vereniging via de SCVK geboekt kan worden schept duidelijkheid en ademt eenheid naar alle partijen toe. 
 • Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de SCVK in contact komt met organisaties waar zij nog niet in beeld was. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om de activiteiten van de SCVK naar voren te brengen en is zij in staat om niet alleen uw showkorps op dit evenement te plaatsen maar vaak ook nog andere korpsen uit het samenwerkingsverband. Hier komt dus ook een stuk collegialiteit om de hoek kijken. Natuurlijk moet de SCVK vervolgens zorgen voor een tevreden klant die door de optredens zal worden aangezet om frequent een evenement te organiseren. Meer evenementen betekent meer optredens voor onze showkorpsen.


Natuurlijk is het belangrijk, dat de optredenagenda van de met de SCVK samenwerkende showkorpsen goed gevuld is èn blijft. Natuurlijk kan de SCVK deze niet geheel vullen. Dat is zij zich terdege bewust en daarom wil zij ook meedenken en samenwerken met organisaties en showkorpsen.
De Stichting Combinatie Van Korpsen wil en mag niet generaliseren. Er zijn bemiddelingbureaus en organisaties die (rechtstreeks) korpsen boeken, die geheel correct werken. Met deze bureaus en organisaties heeft de SCVK dan ook geen enkele moeite, maar eerlijk is eerlijk; De SCVK is de enige organisatie, die kan bogen op ruim, 45 jaar ervaring. Zij heeft het voortouw genomen en me name daardoor is het de showkorpsen van het samenwerkingsverband voor de wind gegaan en heeft de showsector zich kunnen ontwikkelen tot wat het nu is.

  

Daarnaast zijn er situaties bekend waarbij Nederlandse bemiddelaars showkorpsen benaderen voor een optreden terwijl er door deze bemiddelaar geen contact met de organisatie is geweest. Showkorpsen worden in feite blij gemaakt met een dode mus. 
De SCVK distantieert zich van deze werkwijze en zal enkel showkorpsen voor een offerte benaderen in opdracht van organisaties zodat optredens plekken, en daarmee de inkomsten voor de showkorpsen, na het tekenen van een contract altijd gegarandeerd is.

Ook zal bij calamiteiten, conform de algemene voorwaarden, altijd in overleg met de organisatie en showkorpsen naar een passende oplossing worden gezocht, zodat de met ons samenwerkende korpsen niet worden benadeeld.


Nog een voorbeeld waarbij de showkorpsen de wil om met de Stichting Combinatie Van Korpsen samen te werken kunnen tonen: 

 1. De SCVK levert jarenlang de showkorpsen voor een taptoe. Plotseling besluit het organiserend comité, dat ze het zelf wel kunnen en gaan ze rechtstreeks contact zoeken met de showkorpsen. Alle ervaring m.b.t. het organiseren van een taptoe hebben ze van de SCVK.
 2. Het is dan van belang dat de met de Stichting Combinatie Van Korpsen samenwerkende showkorpsen aangeven dat zij zich ook in zo’n geval alleen via de SCVK laten contracteren. De praktijk wijst uit dat dit meestal geen enkel probleem is en de contracten dan weer normaal via de SCVK worden afgesloten. Op deze wijze houdt de SCVK optimaal contact met alles en iedereen, die iets op het gebied van muziek en show organiseert.
   

Alleen met de medewerking van de showkorpsen in Nederland is de SCVK in staat om de vinger aan de pols te houden en het animo voor taptoes levendig te houden.


Inzet, enthousiasme en betrokkenheid zijn de trefwoorden binnen de SCVK en met deze trefwoorden in onze bagage hopen wij, samen met u als showkorps, op een prettige en vooral muzikale samenwerking.

 

 

Volg ons
 

 

 

 

 


Partners