U bent hier: Home / Informatie / Geschiedenis SCVK

Geschiedenis SCVK

 

De burgertaptoe en de Stichting Combinatie Van Korpsen
 

Onze slogan:

Stichting Combinatie Van Korpsen 
"Sinds 1968 voor alles waar muziek in zit"

is in de lange geschiedenis van deze stichting maar al te waar gebleken. Als samenwerkingsverband van showkorpsen hebben we aan deze samenwerking, met elkaar, invulling kunnen geven.
 

      


Enkele duizenden evenementen, voor het merendeel taptoes, zijn in die jaren tot volle tevredenheid van organisaties en showkorpsen tot stand gekomen. Het fenomeen "burgertaptoe" heeft, vooral dankzij de Stichting Combinatie Van Korpsen zijn intrede gedaan in de wereld van show en muziek in Nederland.


Hoe is de burgertaptoe tot stand gekomen?
Vóór de tweede wereldoorlog waren er, naast de HaFaBra korpsen, ook diverse Tamboers- en Pijperskorpsen actief. Veelal ontstaan uit afdelingen van de Christelijke Jonge Mannen Vereniging (C.J.M.V.)  Tijdens de tweede wereldoorlog zijn, in 1942, vrijwel alle toen bestaande korpsen op papier opgeheven, omdat men zich niet wenste aan te sluiten bij de door de bezetter ingestelde cultuurkamer.

Toen Nederland op 5 mei 1945 werd bevrijd kwamen deze verenigingen weer boven water en presteerde enkele pijperskorpsen het om zich op 7 mei, twee dagen na de bevrijding, met oranje stropdassen getooid, te tonen aan een dolenthousiast publiek.
Het verenigingsleven groeide en bloeide in die naoorlogse jaren en het waren vooral de pijperkorpsen die aan de weg timmerden.

Hoewel er diverse verenigingen waren met over de honderd spelende leden spande Jubal uit Dordrecht toch de kroon. Zij hadden in 1949 320 leden; 160 senioren en 160 junioren. Zij waren in deze muzieksector de trendsetter in Nederland.

  

Zij waren ook het eerste korps dat muziek en beweging ging combineren en zo ontstond het fenomeen show en muziek.
Dat noemde men toen geen show, men noemde dat een figuurmars.
Al snel werd dit idee overgenomen door andere verenigingen zoals bijvoorbeeld: 

Wilhelmus - Sliedrecht
Excelsior - Rotterdam
Excelsior - Delft
Jong Holland - Zwijndrecht
Juliana - Amersfoort
De Apeldoornse Pijpers - Apeldoorn

gevolgd door nog vele anderen

Het duurde niet lang of ieder zichzelf respecterend pijperskorps beschikte over een eigen figuurmars. Ook zijn in die naoorlogse jaren diverse pijperskorpsen opgericht: denk aan Irene Ede, Beatrix Hilversum, of Advendo Sneek.

Tradities van voor de oorlog werden in ere hersteld en zo organiseerde Excelsior Rotterdam in 1946 de eerste, van een lange reeks, naoorlogse Pijpersdagen. Die vonden altijd plaats op Hemelvaartsdag.

  '

's Morgens werd begonnen met een gezamenlijke kerkdienst waarbij dan ruim twaalfhonderd muzikanten aanwezig waren. Dan volgde een defilé en afsluitend een middagprogramma waarin de korpsen, die een figuurmars in huis hadden, deze aan het publiek en aan collega muzikanten toonden. 

Hier ligt dan ook de bakermat van alles wat er zich na de tweede wereldoorlog op het gebied show en muziek, bij de amateurshowkorpsen, heeft ontwikkeld. Het zijn deze Pijpersdagen en deze korpsen geweest, die de huidige burgertaptoe gestalte hebben gegeven.

In het bijzonder de Pijperskorpsen gingen op zoek naar nieuwe uitdagingen want alleen trommen, signaalhoorns en fluiten sprak het grote publiek niet meer aan. Het fenomeen Drumfanfare werd geboren bij onder andere D.V.S. Katwijk, Adest Musica Sassenheim, Floraband Rijnsburg. Tevens ontstonden korpsen met afwijkende bezettingen, denk bijvoorbeeld aan K&G Leiden, Juliana Amersfoort en Excelsior Delft.

Als je muziek en show hebt ingestudeerd, wil je dat ook dolgraag aan het publiek tonen. Organisaties als bijvoorbeeld oranjeverenigingen zagen de publieke waarde van deze vorm van muziek en beweging in en er werd, met name op Koninginnedag, steeds vaker een beroep gedaan op korpsen die niet alleen muziek maakten maar ook show.

De naam Showkorpsen was geboren.

Dan komt Aad Kros in beeld en met hem de Combinatie Van Korpsen.
We schrijven dan 1968.

  
 

Het ontstaan van de Stichting Combinatie Van Korpsen.
Aad had als bestuurslid van Wilhelmus Sliedrecht contact met enkele bevriende verenigingen en het stak hem dat een vereniging zoals bjivoorbeeld Jubal Dordrecht optredens verzorgde in binnen en buitenland. Dat wilde hij voor zijn vereniging ook bewerkstelligen en hij stuurde van zijn club folders naar diverse organisaties.

Op zeker moment was er zoveel vraag naar optredens dat er soms twee uitnodigingen voor dezelfde dag of avond lagen. Er werd dan contact gezocht met bevriende verenigingen met het verzoek "Kunnen jullie dan en dan een optreden verzorgen " Zo is het samenwerkingsverband van showkorpsen begonnen.

Organisaties klopten steeds vaker aan bij dit samenwerkingsverband dat intussen de naam Combinatie Van Korpsen had gekregen. Steeds meer korpsen gingen meedoen…. en geheel volgens het voorbeeld van de toenmalige militaire taptoe Delft werd er door de Combinatie Van Korpsen een avondvullend programma aangeboden waarin de traditionele militaire taptoe werd ingevuld door burgerkorpsen.

    

Elf turbulente jaren later, in 1979, moest Aad Kros besluiten er een stichting van te maken want hij kon het werk alleen niet meer aan. Alles werd commerciëler.

Optredens moesten, ter bescherming van onze korpsen, steeds beter contractueel worden dichtgespijkerd. 

Op 21 december 1979 werd de Combinatie Van Korpsen officieel Stichting Combinatie Van Korpsen

Na diverse bestuurswisselingen trad er in 1984 een langdurig stabiele periode in met de komst van Joop Klein als voorzitter en Frans Knol als penningmeester. Joop en Frans hebben ruim 12 jaar hun beste krachten aan de Stichting Combinatie Van Korpsen gegeven. Deze twee mensen hebben er, in combinatie met Aad Kros, voor gezorgd dat de Stichting Combinatie Van Korpsen een stevig fundament kreeg.

  

In 1993 werd Arie van Spijk aan het bestuur toegevoegd. Hij is na het vertrek van Frans Knol onze penningmeester geworden terwijl Rien Timmer na het overlijden van Joop Klein in 1996 diens plaats innam.

Om alle ontwikkelingen op de markt van showkorpsen goed te kunnen volgen was het nodig dat er door onze Stichting meer aandacht werd besteedt aan Public Relations. Begonnen werd met het ontwikkelen van onze nieuwsbrief, die de korpsen twee maal per jaar wordt toegezonden.

In 1998 verscheen ons promotiemagazine Showdefilé 1.

Zesennegentig korpsen uit ons samenwerkingsverband stonden daarin vermeld. Tevens verscheen er in dat jaar een promotieflyer.
Met dit boekwerk en deze flyer, en met ondersteuning van een inmiddels professioneel door Martin Timmer opgezette website en een nieuw ontwikkelde huisstijl (die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt) kon en kan de Stichting Combinatie Van Korpsen zich professioneler presenteren naar alle organisaties die iets wilden organiseren met muziek en / of show.

  

Dit promotiewerk heeft zijn vruchten afgeworpen en ondertussen is er al een tweede promotieboek Showdefilé 2 en een nieuwe flyer verschenen. (u weet nog wel: met de beroemde/beruchte rode hoofdletters...)
Ook is
Martin Timmer als vierde lid aan het bestuur van de SCVK toegevoegd als PR-Manager.

 

In 2010 schoof Martin Timmer door naar de rol van voorzitter en werd het voor Aad, Arie en Rien tijd om afscheid te nemen. Nadat alle drie de heren van het oude bestuur een ere-lidmaatschap in ontvangst namen en in 2010 een officieel afscheid in Barneveld werd georganiseerd trad in 2011, onder leiding van vader en zoon Timmer een geheel nieuw bestuur aan. Het secretariaat werd een gedeelde functie. Gerrit van Vugt en Hans van Laar vullen deze rol tot vandaag in.

Daarnaast werd een nieuwe penningmeester ingewerkt.  Wim Kant ging voortaan met de cijfers aan de gang.

Als laatste kwam een nieuwe PR-Manager. Een jaar lang heeft Rob Boon de PR functie voor de SCVK verzorgd, gevolgd door de dochter van Aad Kros, Tonny Hoek-Kros, die tot vandaag deze taak uitvoert.

  

Wat we ook doen …..en willen… het is altijd in het belang van de met ons samenwerkende showkorpsen. Wij doen ons werk op non-profit basis en vanuit het belang van de showkorpsen. Daarin schuilt onze kracht. Daarin onderscheiden we ons van alle andere organisaties die showkorpsen contracteren.

Wat de toekomst ons zal brengen……niets ligt vast, maar wij hopen, dat de Stichting Combinatie Van Korpsen zich in lengte van dagen kan en mag inzetten voor de promotie van de met ons samenwerkende showkorpsen en organisaties, zodat wij het bestaansrecht van de SCVK nog eens met zeker 50 jaar mogen verlengen.

 

 

Volg ons
 

 

 

 

 


Partners